Historie

Moravské Hvozdy jsou tradiční recesní víkend na téma dobývání Brna Švédy. První ročník se konal již v roce 1983, v letošním roce se uskuteční její 33. ročník.

Dosavadní skóre vítězství za 32 ročníků (bez chybějícího výsledku jednoho ročníku, přičemž jeden ročník vyhráli Turci) Morava – Švédsko 17 : 13 (fakticky) 16 : 14 (vezmeme-li v úvahu sporný 11. ročník, který byl neprávem přičten Švédům – i takové věci se v historii stávají)…

A jak to bylo doopravdy?

Obléhání Brna Švédy spadá do období třicetileté války – tj. boje katolického a protestantského tábora. Morava byla postižena plenícími vojsky ihned od počátku třicetileté války.

Obléhání trvalo od 3. května 1645 až do 23. srpna 1645, kdy Švédové odtáhli. Obrovské nadšení, odvaha a hrdinství obránců města bylo tedy korunováno úspěchem.

Kromě Švédů byla pro moravské země od poloviny 16. století vážným nebezpečím i armáda turecká – poslední vážné ohrožení přišlo roku 1683. Turecko-tatarské hordy tehdy pronikaly i na Moravu, dostaly se až po Brno a Přerov, kde loupily a drancovaly. Turci byli nakonec poraženi až s pomocí polského krále Jana Sobieskiho.