Obecná pravidla boje

Co vás čeká na letošních Hvozdech

V rámci celé akce bude stejně jako v minulých letech evidováno jednotné celkové skóre, které rozhodne o celkovém vítězi Moravských hvozdů. Ten dostane putovní vlajku Moravských hvozdů. Vítěz nedělní bitvy pak získá tradiční putovní klíč od města Brna.

Boj s volnou koulí nebo koulí na gumě a štítem

Protivníka lze vyřadit zásahem papírovou koulí do libovolné části těla. Jakýkoliv jiný kontakt mezi bojovníky (úder štítem, povalení na zem, držení atd.) je zakázán. Pro zásah papírovou koulí platí následující pravidla:

 • koule musí zasáhnout tělo bojovníka nebo jeho oděv na těle
 • zásahy do hlavy jsou zakázány, pokud i přesto k takovémuto zásahu dojde, je neplatný
 • koule musí být vržena, neplatí tedy dotyk koulí drženou v ruce
 • musí jít o přímý zásah, koule nesmí být odražena od terénu, štítu ani jiného bojovníka
 • platí i zásah od vlastního bojovníka
 • koule na gumičce nesmí být roztáčena, lze ji pouze házet
 • zásah koulí na gumičce, která byla vržena, minula těsně protivníka a zasáhla ho až při návratu, je neplatný
 • v případě zamotání gum dvou nepřátelských bojovníků jsou tito po dobu rozmotávání hájeni (měli by přitom dřepět na zemi, aby bylo zřejmé, že nebojují)
 • zamotají-li se gumy bojovníkům stejné armády, lze na ně útočit, stejně tak, zamotá-li se bojovníkovi guma například do křoví
 • zda proti volné kouli nebo kouli na gumě chrání štít určují dílčí pravidla bitev

Pásky a zdi

Pokud jsou ve hře použity pásky představující zeď, nesmí přes ně procházet živý bojovník. Mrtvý bojovník přes pásky přecházet může. V případě zdí měst průchod živých bojovníků upravují specifická pravidla konkrétní bitvy. Přes pásky je ale dovoleno házet všemi typy koulí. Pokud se do pásky zamotá koule na gumě, bojovník ji musí neprodleně rozmotat a není po tuto dobu hájen. Pokud bojovník přetrhne pásku musí ji navázat a není po tuto dobu hájen.

Oživování

Pokud je bojovník zasažen, odchází co nekratší cestou se zdviženou rukou do živočiště (o způsobu oživovaní rozhodují dílčí pravidla bitev). Případné jiné varianty oživování mimo živočiště upravují opět dílčí pravidla jednotlivých bitev. Oživený bojovník se může vrátit zpět do hry.

Pravidla jednotlivých bitev

Každá bitva bude mít svá specifická pravidla, která vám budou vysvětlena až na akci před samotnou bitvou.

Pravidla slušného chování

 • Neznalost pravidel neomlouvá.
 • Přijel jsi se bavit, ne se hádat a mrzačit.
 • Hraj si, chovej se fér a vždy buď přísný hlavně sám k sobě.
 • Buď ohleduplný k přírodě a lidem okolo sebe.
 • O rozhodnutí organizátora nediskutuj, má vždy konečnou platnost.
 • Opilým účastníkům bude organizátory zakázán vstup na bojiště, příp. mohou být zcela vyloučeni z akce!