O akci


Příběh

V čase, kdy třicetiletá válka zuřila už dvacátým sedmým rokem, přitáhla švédská armáda k městu Brnu.  Generál Torstenson předpokládal, že obléhání bude snadné. Posádka byla tak slabá,  že proti jednomu obránci stálo osmnáct útočníků, zásob měla málo  a císařská armáda si lízala rány po poslední porážce. Přesto obránci po měsících urputných bojů donutili mnohem větší armádu potupně odtáhnout. 


O Moravských Hvozdech

Moravské Hvozdy  vznikly jako předchůdce současných dřeváren, kde se bojovalo pomocí táborové klasiky - papírových koulí.  Akce se od svých mladších příbuzných liší tím, že je to větší orvávačka, je tu víc strategie a míň kostýmů :-).  

Pokud chcete  jet na akci, kde budete bojovat ze všech sil,  zažít pocit sounáležitosti, radost z vítězství i hořkost porážek,  tak jeďte na Hvozdy.  Jestli se chcete dostat na  akci, kde se po roce vrátíte a potkáte staré známé, tak jste tady správně.